SAY RƯỢU,MẶT ĐỎ NGẦU, MỆT MỎI, DO RƯỢU BIA

Ngày đăng: 26/03/2022
Do tính chất công việc phải gặp đối tác, khách hàng nên anh Quân thường xuyên phải sử dụng rượu, bia. Sau mỗi lần uống rượu như vậy, sáng hôm sau tinh thần và thể xác của anh rất mệt mỏi.
Do tính chất công việc phải gặp đối tác, khách hàng nên anh Quân thường xuyên phải sử dụng rượu, bia. Sau mỗi lần uống rượu như vậy, sáng hôm sau tinh thần và thể xác của anh rất mệt mỏi. Anh thường đến văn phòng trong tình trạng “người như trên mây”, không thể tập trung làm việc được. Từ ngày biết đến sản phẩm Nước giải rượu Fresh, anh Quân đã giải quyết được tình trạng mệt mỏi sau mỗi lần phải tiếp khách.